CV in Afrikaans

Kliek asseblief op die skakels in die boonste kieslys of om toegang tot my CV te kry, anders kan op die volgende skakels gekliek word:

 

Ek is 'n onafhanklike navorser wat passievol navorsing doen oor hoe tegnologie gebruik kan word om onderrig, leer en assessering op nuwe maniere te ondersteun. Om meer te wete te kom, kan jy gerus my Blog volg. Ek is 'n pragmatis, wat moet weet hoe navorsing kan bydra om die praktyk te verbeter. Ek is die eienaar van Arendsig-Akademie, wat beoog om onderwysers te leer om bewyse van hulle deurlopende professionele ontwikkeling te skep. Sluit gerus by my sosiale netwerk vir onderwysers aan.

CV in English

Links to various aspects of my CV are available in the CV menu, right hand side of the page, or follow the following links:

I am an independent researcher, with a passionate interest in how technology can be used to support teaching, learning and assessment. To be kept up to date, please follow my Blog. I am a pragmatist, therefore I need to know how my research can help to improve practice. I am the owner of Arendsig-Akademie, established with the aim to support teachers in creating evidence of their lifelong learning. Feel free to join my teacher network.