Gepubliseerde artikels

 1. Van Staden, C.J. 2017. Guidelines for integrating eportfolios in distance education. The AAEEBL ePortfolio Review, 1(3), pp19-23.
 2. Van Staden, CJ. 2016. 'n Leergeoriënteerde raamwerk vir eportefeuljeontwikkeling in afstandonderwys. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 35(1), a1392, in druk.
 3. Van Staden, C.J. 2016. A learning-oriented framework for integrating eportfolios in a post-graduate module in distance education. The AAEEBL ePortfolio Review, 1(1), pp 36-55. 
 4. Van Staden, C.J. 2016. Ontleding van sosiogramme as manier om die doeltreffendheid van genetwerkte leer in 'n skoolgebaseerde wiskundegroep te ondersoek. Litnet 13(3).
 5. Van Staden, C.J. 2016. Social Network Analysis as method to assess collaboration. Uitgenooi om hierdie Viewpoint te stuur vir publikasie op die webwerf van die National Institute for Learning Outcomes assessment, gepubliseer op 17 Mei 2016.
 6. Van Staden, C.J. & Mentz, E. 2014. Strategiee om die Suid-Afrikaanse professionele leergemeenskapmodel vaartbelyn te implementeer, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie. 33(1), 8 bladsye.
 7. Van Staden C.J. & Van der Westhuizen, D. 2013. Learn 2.0 technologies and the continuing professional development of secondary school mathematics teachers.  Journal for New Generation Sciences. 11(2), pp. 241-257.
 8.  Van Staden, C.J. & Freeman, H. 1994. Die verhouding tussen Onderwys en werk. Vital 9(1), 23-32. ISSN 1019-9888.

Gepubliseerde konferensie-artikels

 1. Van der Westhuizen, D. & Van Staden, C.J. 2012. The use of Social Network Analysis to enable effective professional development for Teachers. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds). Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, VA: AACE

Huidige navorsing

 1. Tegnologie-gebaseerde afstandsonderrig en leer
 2. ePortefeuljes
 3. Teachers perspective on social networking sites as learning resources.
 4.  ‘n Konseptuele model vir die bestuur van skoolgebaseerde professionele leergemeenskappe
 5. Perceived dimensions of networking interfaces.