Hoëronderwys en Nagraadse studies

 • PhD-tesis aan Universiteit van Johannesburg): Sosiale Netwerk Analise as metode om die deurlopende  professionele ontwikkeling van die wiskundeonderwysers van ‘n sekondêre skool te bevorder. Studieleier: Professor Duan van der Westhuizen.
 • M.Ed thesis at UNISA (1994)Die selfkonsep van die begaafde seun wat in die junior sekondêre skoolfase onderpresteer. Studieleier: Professor JA Kapp
 • B.Ed (Begaafdekindonderwys aan UNISA  (1991). Al die begaafdekindmodules, met Ortopedagogiek en Opvoedkundige Statistiek as addisionele vakke
 • BA(Ed) aan Universiteit van Pretoria (1979-1982): Afrikaans 3, Geografie 3, en Opvoedkunde 3 as hoofvakke,  Engels 1B, Zulu 1, Afrikaanse & Nederlandse kultuurgeskiedenis 1, en Taalendorsment AE
 • Sielkunde 1-3 (UNISA) 1993-1994
 • Matrikuleer aan Hoërskool Ermelo (1978):  Geografie, Biologie, Afrikaans, Engels, Duits, Geskiedenis

 Gekwalifiseerde assessor

 1.  EDTP-SETA, assessor EDTP1050
 • Tegnologie
 • Erkenning van vorige leer (RPL- assessment)

Sertifikate

International Computer Driving Licence (ZA169968)

 • Using computer and managing files,
 • Word Processing,
 • Spread Sheets,
 • Databasis,
 • Presentations,
 • Information and
 • Communication

Registrasies

 1. Suid-Afrikaanse Raad vir Onderwysers

Lidmaatskap

 1. International Golden Key Society
 2. International Network for Social Network Analysis