My belangstelling sentreer hoofsaaklik rondom die volgende velde:

 • Sosiale Netwerk Analise
 • Professionele leergemeenskappe
 • Suid-Afrikaanse wetgewing rondom deurlopende professionele ontwikkeling
 • Die rol van aanlynnetwerkkoppelvelde tydens leer
 • Die gebruik van tegnologie om onderrig en leer te verbeter
 • Die rol van mobiele tegnologie in die onderwys
 • Die rol van persoonlike ontwikkelingsnetwerke tydens leer en werksverrigting
 • Deurlopende professionele ontwikkeling van onderwysers
 • Afstandsonderrig
 • E-leer
 • Hoër Onderwys

Is jy 'n onderwyser?

 • Sluit gerus by die professionele netwerk vir onderwysers aan by http://arend.co of http://arend.co/mobile
 • Gratis less tot 31 Desember 2015 in Arend om jou te help om bewyse van jou lewenslange leer te skep.
 • Aktiwiteite word weekliks in Arend opgelaai om die leerproses te ondersteun.