Published papers

 1. Van Staden, C.J. 2017. Guidelines for integrating eportfolios in distance education. The AAEEBL ePortfolio Review, 1(3), pp. 19-23.
 2. Van Staden, CJ. 2016. 'n Leergeoriënteerde raamwerk vir eportefeuljeontwikkeling in afstandonderwys. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 35(1)
 3. Van Staden, C.J. 2016. A learning-oriented framework for integrating eportfolios in a post-graduate module in distance education. The AAEEBL ePortfolio Review, 1(1) pp 36-55.
 4. Van Staden, C.J. 2016. Ontleding van sosiogramme as manier om die doeltreffendheid van genetwerkte leer in 'n skoolgebaseerde wiskundegroep te ondersoek. Litnet 13(3)
 5. Van Staden, C.J. 2016. Social Network analysis as method to assess collaboration. Invited to send a Viewpoint to the National Institute for Learning Outcomes Assessment, online published on 17 May 2017.
 6. Van Staden, C.J. & Mentz, E. 2014. Strategiee om die Suid-Afrikaanse professionele leergemeenskapmodel vaartbelyn te implementeer, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie. 33(1), 8 bladsye.
 7. Van Staden C.J. & Van der Westhuizen, D. 2013. Learn 2.0 technologies and the continuing professional development of secondary school mathematics teachers.  Journal for New Generation Sciences. 11(2), pp. 241-257.
 8.  Van Staden, C.J. & Freeman, H. 1994. Die verhouding tussen Onderwys en werk. Vital 9(1), 23-32. ISSN 1019-9888.

Conference Proceedings

 1. Van der Westhuizen, D. & Van Staden, C.J. 2012. The use of Social Network Analysis to enable effective professional development for Teachers. In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds). Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Chesapeake, VA: AACE

Research in progress

 1. Technology-supported open and distance education
 2. Teachers perspective on social networking sites as learning resources.
 3.  ‘n Konseptuele model vir die bestuur van skoolgebaseerde professionele leergemeenskappe
 4. Perceived dimensions of networking interfaces.